Mijn KOVON KOVON Communities

KOVRA

HOE REALISEERT U DE VOORDELEN VAN DE KOVRA BERICHTENSET IN DE COMMUNICATIE MET UW EIGEN ONDERHOUDSDIENST EN UW COMAKERS?

KOVON is als initiatiefnemer van de KOVRA pilot nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de KOVRA berichtenset. Deze berichtenset heeft onder andere tot doel het vergemakkelijken van de communicatie van een woningcorporatie met de eigen onderhoudsdienst, met comakers en met leveranciers. Inmiddels bieden meerdere …

Lees meer

Digitaal samenwerken: ga simpelweg van start!

  Eind 2014 startten Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie, CorpoNet en stichting KOVON een pilot met als doel door middel van gestandaardiseerde berichten digitale gegevensuitwisseling tussen woningcorporaties en aannemers mogelijk te maken. Nu, voorjaar 2018, is het tijd de pilotperiode af te sluiten en de …

Lees meer

KOVON preferred partner van Ketenstandaard

KOVON heeft een ruime expertise op het gebied van optimalisatie van (de organisatie van) vastgoed-onderhoud bij woningcorporaties en aannemers. Te denken valt aan proceskostenanalyse en proces-kostenreductie, procesanalyse en -optimalisatie in de keten en ook het inrichten en beoordelen van daaraan bijdragende automatisering en benchmarking. Ketenstandaard …

Lees meer
preferred_ketenstandaard2

KOVON preferred partner NetwIT

De afgelopen jaren hebben wij goede ervaringen opgedaan met de KOVON organisatie, met name in het KOVRA project. Dit project is gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties en aannemers op het gebied van vastgoedonderhoud. Daarmee draagt het bij aan efficiency en kostenreductie in de keten. …

Lees meer
netwit_small

Werkgroep KOVRA voortvarend van start

Aanleiding Corporaties en (hun) (vastgoed)onderhoudsafdelingen resp. onderhoudsbedrijven kunnen niet meer zonder ICT. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Ook op het gebied van de doelen die gediend (moeten) worden met goede software op het gebied van Vastgoed en Onderhoud gaan de ontwikkelingen …

Lees meer