Mijn KOVON KOVON Communities
netwit_small

KOVON preferred partner NetwIT

De afgelopen jaren hebben wij goede ervaringen opgedaan met de KOVON organisatie, met name in het KOVRA project. Dit project is gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties en aannemers op het gebied van vastgoedonderhoud. Daarmee draagt het bij aan efficiency en kostenreductie in de keten.

KOVON heeft een ruime expertise op het gebied van optimalisatie van (de organisatie van) vastgoedonderhoud, procesoptimalisatie en daarmee verband houdende automatisering. Het bestuur van NetwIT geeft woningcorporaties dan ook in overweging KOVON in te schakelen bij vraagstukken op die gebieden.

Bron: Nieuwsbrief NetwIT