Mijn KOVON KOVON Communities
preferred_ketenstandaard2

KOVON preferred partner van Ketenstandaard

KOVON heeft een ruime expertise op het gebied van optimalisatie van (de organisatie van) vastgoed-onderhoud bij woningcorporaties en aannemers.
Te denken valt aan proceskostenanalyse en proces-kostenreductie, procesanalyse en -optimalisatie in de keten en ook het inrichten en beoordelen van daaraan bijdragende automatisering en benchmarking.

Ketenstandaard werkt met KOVON en VERA-NetwIT samen in het KOVRA-project. Het KOVRA-project is gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties en comakers op het gebied van vastgoedonderhoud en draagt daarmee bij aan efficiency en kostenreductie in de keten. De ervaringen leren dat het aanbeveling verdient dat woningcorporatie en aannemer eerst hun onderhoudsproces optimaliseren en afstemmen om vervolgens optimaal de voordelen van elektronisch berichtenverkeer te benutten.

Stichting KOVON is dé onafhankelijke partij die u kunt inschakelen bij vraagstukken op die gebieden.

Bron: Nieuwsbrief Ketenstandaard