Mijn KOVON KOVON Communities

OPROEP / UITNODIGING

ICT die aansluit op de behoeften en wensen van de corporaties en (hun (vastgoed)onderhoudsafdelingen en – bedrijven.

Corporaties en (hun) (vastgoed)onderhoudsafdelingen resp. onderhoudsbedrijven kunnen niet meer zonder ICT. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op.

Ook op het gebied van de doelen die gediend moeten worden met goede software op het gebied van vastgoedonderhoud gaan de ontwikkelingen razendsnel.

KOVON heeft van meerdere leden vernomen dat zij bezig zijn met het onderzoeken van de aanschaf van een nieuw primair systeem,  of bezig zijn met de selectie van een nieuw primair systeem of bezig zijn met de implementatie daarvan.

Het is daarbij van groot belang dat de programmatuur die marktpartijen aanbieden in voldoende mate aansluit op datgene wat corporaties en (hun) onderhoudsafdelingen er ten behoeve van een goede bedrijfsvoering aan input aan toevoegen en de (management- en sturings)informatie die zij er mee willen kunnen genereren.

Van diverse KOVON leden is de vraag gekomen om de verschillende invalshoeken die komen kijken bij het opstellen van een programma van eisen en de selectie van een leverancier in breder verband te bezien en af te stemmen. Voordeel is dat niet iedereen dan het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en dat geleerd kan worden van elkaar en van de verschillende ervaringen.

KOVON, het Kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven, wil het op zich nemen geinteresseerden van corporaties en onderhoudsafdelingen of – bedrijven bij elkaar te brengen. Om die reden roept KOVON hierbij leden op om zich te melden voor een werkgroep die gaat streven naar uitwisseling van kennis en ervaring en wellicht het opstellen van een algemeen programma van eisen voor programmatuur op het gebied van vastgoedonderhoud.

Nadrukkelijk zij gesteld dat deze werkgroep ook opengesteld wordt voor corporaties c.q. onderhoudsafdelingen die geen lid zijn van KOVON.

Wilt u eerst meer informatie?  Bel dan met KOVON via 06 – 2313 0004.

Wilt u zich aanmelden voor deelname aan de werkgroep mail dan voor 11 november 2011 naar alg.dir@kovon.nl