Mijn KOVON KOVON Communities

Werkgroep KOVRA voortvarend van start

Aanleiding

Corporaties en (hun) (vastgoed)onderhoudsafdelingen resp. onderhoudsbedrijven kunnen niet meer zonder ICT. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op.

Ook op het gebied van de doelen die gediend (moeten) worden met goede software op het gebied van Vastgoed en Onderhoud gaan de ontwikkelingen razendsnel.

KOVON heeft van meerdere leden vernomen dat zij bezig zijn met het onderzoeken van de aanschaf van een nieuw primair systeem, of bezig zijn met de selectie van een nieuw primair systeem of bezig zijn met de implementatie daarvan.

Het is daarbij van groot belang dat de programmatuur die marktpartijen aanbieden in voldoende mate aansluit op datgene wat corporaties en (hun) onderhoudsafdelingen in het kader van hun bedrijfsvoering op het gebied van vastgoed en onderhoud nodig hebben. Dan gaat het om het vormgeven aan de gewenste input en om de (management- en sturings)informatie die zij er mee willen kunnen genereren.

Van diverse KOVON leden is de vraag gekomen om de verschillende invalshoeken die komen kijken bij het opstellen van een programma van eisen en de selectie van een leverancier in breder verband te bezien en af te stemmen. Ook de toepassing van algemeen erkende definities op het gebied van Vastgoed en Onderhoud wil men graag meegenomen zien worden. Voordeel van één en ander is dat niet iedereen dan het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en dat geleerd kan worden van elkaar en van de verschillende ervaringen.

 

Werkgroep KOVRA

KOVON, het Kenniscentrum voor Onderhoud en Onderhoudvraagstukken van vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties, onderhoudsafdelingen en – bedrijven en comakers en partner in kwaliteit(sontwikkeling), heeft het op zich genomen vertegenwoordigers van corporaties en onderhoudsafdelingen of – bedrijven die lid zijn van KOVON bij elkaar te brengen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de werkgroep KOVRA (KOVON Vastgoedonderhouds Referentie Architectuur).

In de werkgroep hebben acht vertegenwoordigers van zeven corporaties en onderhoudsbedrijven zitting genomen. Het betreft functionarissen die werkzaam zijn in directie en management van Onderhoud, in Beleid, ICT, Contracten en Controlling. Daarmee denkt de werkgroep voldoende breedte en diepgang te kunnen genereren om tot goede producten te komen.

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld een Programma van Eisen te formuleren, de definities op het gebied van Vastgoed en –Onderhoud toe te passen en de gewenste outcome te beschrijven, zodat een Onderhoudsbedrijf 4.0 hiermee operationeel kan worden gemaakt. Het geheel zal worden afgesloten met een praktijksimulatie.

De werkgroep wil medio 2013 intern rapport uitbrengen aan de KOVON leden. Dit kan dan gevolgd worden door een openbare presentatie voor de corporatie- en onderhoudsbranche op het KOVON Themacongres van oktober 2013.

Wilt u als KOVON lid tussentijds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep? Mail dan uw gegevens (Mailadres, organisatie waar u werkzaam bent, functie, rechtstreeks telefoonnummer en 06 nummer) naar info@kovon.nl onder vermelding van Info werkgroep KOVRA.