Mijn KOVON KOVON Communities

Benchmarking

Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven

We brengen graag helder voor u in beeld hoe uw organisatie er voor staat op het gebied van vastgoedonderhoud, onderhoudsuitgaven en kwaliteit. We hebben daarvoor twee benchmarks ontwikkeld: één over onderhoudsuitgaven, en één gericht op de prestaties van onderhoudsbedrijven.

• Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven

Deze benchmark vergelijkt de kosten van onderhoud en verbetering vanuit het perspectief van de vastgoedeigenaar. De uitkomsten geven inzicht in het uitgavenniveau voor onderhoud en verbetering (=investeringen) van de eigen organisatie in relatie tot vergelijkbare organisaties.

De KPI’s dragen bij aan (de onderbouwing van) beleidskeuzes.

Voor een goed inzicht en een goede vergelijkbaarheid is een heldere kostenstructuur met eenduidige definities een eerste vereiste.

De rapportage onderscheidt uitgaven voor onderhoud en uitgaven voor verbetering. De onderhoudsuitgaven worden ingedeeld naar soorten onderhoud met een toedeling naar bouwkundige elementen. De rapportage geeft inzicht in de uitgaven per m2, per VHE en als percentage.

Deelname aan de benchmarks verloopt in drie stappen:

  • Opstellen input (toepassing definities met ondersteuning / begeleiding)
  • Validatie (incl. controle datakwaliteit / aannemelijkheid)
  • Rapportage en analyse

Deelname aan de benchmarks geeft de mogelijkheid te vergelijken en te leren van andere deelnemers en “best practices” uit te wisselen door deel te nemen aan één van de “benchmark platforms”.

Download: KOVON Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven Flyer

Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsafdelingen en -bedrijven

Deze benchmark vergelijkt de prestaties van in- en externe onderhoudsafdelingen en -bedrijven. De uitkomsten hiervan geven een duidelijk beeld van de klanttevredenheid, kwaliteit, effectiviteit, efficiency en prijs-kwaliteitverhouding bij de eigen organisatie en vergelijkbare afdelingen en bedrijven. De Kritische Prestatie Indicatoren dragen bij aan (de onderbouwing van) managementkeuzes.

Download: Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsafdelingen en bedrijven

Download: KOVON Onderhoudsbenchmarks in het Aedes-Magazine

Neem direct contact op met KOVON voor meer informatie over de verschillende Benchmarks.