Mijn KOVON KOVON Communities

Maatwerkoplossingen

De maatwerkoplossingen van KOVON

De advisering door KOVON kan zich onder andere op de volgende gebieden richten (een niet-limitatieve opsomming):

 • Formuleren en/of beoordelen van het Strategisch Voorraad Beleid;
 • Opstellen en/of beoordelen van een (realistische) MeerJarenOnderhoudsBegroting;
 • Formuleren en/of beoordelen van het Onderhoudsbeleid;
 • Bezuinigen op Onderhoudsuitgaven met behoud van kwaliteit;

 

 • Business Case Onderhoud: Zelf doen of uitbesteden?
 • Een heldere kostenstructuur met betrekking tot Vastgoed en Onderhoud.
 • Evaluatie van het besluit tot instandhouding van een “eigen” Onderhoudsafdeling of – bedrijf;
 • Beoordelen en/of optimaliseren van het functioneren van de Onderhoudsdienst;
 • Beoordelen en/of optimaliseren van het functioneren van de Intake en de Planning;
 • Advisering m.b.t. optimale positionering van Intake en Planning;
 • Advisering m.b.t. optimale positionering van Niet Planmatig Onderhoud en Planmatig Onderhoud;
 • Opstellen en/of beoordelen van procesbeschrijvingen en werkinstructies Intake, Planning en Onderhoud;
 • Beoordelen en/of optimaliseren van het Mutatie Onderhoud;
 • Quick scan van het Onderhoudsproces;
 • Conditiemeting op basis van NEN 2767; 
 • Nulmeting proceskosten/proceskostenanalyse;
 • Opstellen en/of beoordelen van (marktconformiteit van) Service Level Agreements (Bouwkundig, Elektra, Installatie, Groen en Schoonmak);

 

 • (Bege)leiding van veranderprocessen en reorganisaties;
 • Coaching van management en medewerkers Vastgoed, Onderhoud, Bedrijfsbureau, KCC, Intake en Planning;
 • Interimmanagement Vastgoed, Onderhoud, Bedrijfsbureau, KCC, Intake en Planning.

 

 • Advisering bij de selectie van een ERP leverancier.
 • Quick scan van het IT-investeringsplan c.q. IT-projectplan.

Neem contact op met KOVON voor meer informatie over de maatwerkoplossingen