Mijn KOVON KOVON Communities

MQM

Exclusief voor KOVON deelnemers: MQM Certificering

Het MQM-programmamqm_home2

Om de kwaliteit van onderhoud op een hoger plan te brengen, heeft KOVON een speciaal kwaliteitsprogramma ontwikkeld: Maintenance Quality Management oftewel MQM. Basis voor het MQM-label vormt het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, dat zijn waarde ruimschoots heeft bewezen in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Door de verschillende aspecten van een organisatie met elkaar in verband te brengen, kan de organisatie in kwestie blijvend haar doelstellingen realiseren. KOVON heeft het model vertaald naar opdrachtgevers (woningcorporaties), onderhoudsbedrijven en co-makers.  Door deel te nemen aan ons kwaliteitsprogramma, kan uw bedrijf zijn kwaliteitsniveau verhogen, continu werken aan verbetering en invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met als bekroning het MQM-certificaat: een zichtbaar keurmerk voor kwaliteit!

MQM en ketensamenwerking

Eén van de randvoorwaarden voor (goede) ketensamenwerking is vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). MQM kan hiervoor zeer goed ingezet worden en tevens het instrument vormen om de samenwerking in de keten tussen opdrachtgever en opdrachtnemers te optimaliseren.

De MQM-academy

KOVON ondersteunt het MQM-programma met verschillende opleidingen. Zo krijgt u bij de opleiding Introductie MQM uitleg over wat uw organisatie moet doen om op MQM-niveau te presteren. De opleiding Werken met MQM biedt richtlijnen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem volgens de MQM-normen. Bij de opleiding Intern auditor MQM leert u hoe u auditingtechnieken kunt toepassen en welke aspecten van belang zijn voor een eindrapportage. Daarnaast bieden we diverse opleidingen op het gebied van vakkennis, attitude en competenties. Bedoeld voor zowel management en binnendienstmedewerker als vaklieden.

MQM-certificaat

We onderscheiden vier MQM-certificaten: het MQM OHSB-label voor onderhoudsbedrijven, het MQM UDO-label voor co-makers, zoals aannemersbedrijven, schildersbedrijven, installatiebedrijven en dakdekkersbedrijven, MQM Opdrachtgever en MQM Addendum. Voordat u in aanmerking komt voor een MQM-certificaat, komt een onafhankelijke instelling een audit uitvoeren binnen uw organisatie. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, reikt KOVON het MQM-certificaat aan.

Artikel: Domijn en MQM

Artikel: Vastgoed Service en MQM

 

Downloads

Overzicht benodigde documenten MQM OHSB

Overzicht benodigde documenten MQM UDO

Processchema certificering

Aanvraagformulier certificering

Algemene voorwaarden certificering

Heeft u vragen over MQM? Neem contact op met KOVON