Mijn KOVON KOVON Communities

Standaardproducten

De standaardproducten van KOVON

  • MQM Academy (opleidingen)
  • Nulmeting MQM OHSB
  • MQM OnderhoudServiceBedrijf
  • Nulmeting MQM UDO
  • MQM UDO voor Comakers
  • Nulmeting MQM Opdrachtgevers
  • MQM Opdrachtgever voor Vastgoedeigenaren zoals Woningcorporaties
  • Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven
  • Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven
  • Een heldere kostenstructuur met betrekking tot Vastgoed- en Onderhoud
Neem contact op met KOVON voor meer informatie over de standaardproducten