Mijn KOVON KOVON Communities

HOE REALISEERT U DE VOORDELEN VAN DE KOVRA BERICHTENSET IN DE COMMUNICATIE MET UW EIGEN ONDERHOUDSDIENST EN UW COMAKERS?

KOVON is als initiatiefnemer van de KOVRA pilot nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de KOVRA berichtenset. Deze berichtenset heeft onder andere tot doel het vergemakkelijken van de communicatie van een woningcorporatie met de eigen onderhoudsdienst, met comakers en met leveranciers.

Inmiddels bieden meerdere ERP leveranciers aan woningcorporaties producten aan waarin de KOVRA berichtenset is opgenomen.  Ook een aantal automatiseerders van comakers en leveranciers heeft programma’s ontwikkeld die de KOVRA berichtenset bevatten.

Op basis van onze contacten met, kennis van en betrokkenheid bij woningcorporaties en comakers tekent zich meer en meer af dat in de gehele onderhoudsketen bij de verschillende actoren pas dan substantiële efficiëncywinst en besparingen te boeken zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

a. BRENG EERST HET HUIDIGE INTERNE EN EXTERNE ONDERHOUDSPROCES IN BEELD.

b. BRENG DE INTERNE EN EXTERNE PROCESKOSTEN IN BEELD.

c. OPTIMALISEER VERVOLGENS HET INTERNE EN EXTERNE ONDERHOUDSPROCES.

d. GA WERKEN MET DE KOVRA BERICHTENSET.

e. BRENG EEN JAAR DAARNA DE INTERNE EN EXTERNE PROCESKOSTEN VAN HET GEOPTIMALISEERDE ONDERHOUDSPROCES IN BEELD EN DAARMEE DE GEREALISEERDE EFFICIENCYVOORDELEN/ BESPARINGEN VAN DE KOVRA BERICHTENSET.

Anders gezegd: Een nulmeting met betrekking tot (onderhouds)proces en (proces)kosten (intern en extern) en optimalisatie van het interne en externe onderhoudsproces zijn voorwaarden voor een optimaal benutten en berekenen van de voordelen van het werken met de KOVRA berichtenset.

KOVON is een stichting zonder winstoogmerk en adviseur van woningcorporaties en hun comakers met een jarenlange expertise op het gebied van Onderhoud(-sprocessen) en Vastgoed(processen).

KOVON is voor u als woningcorporatie, onderhoudsdienst of comaker dé adviseur en kennispartner bij uitstek om nulmetingen wat betreft de kosten van het onderhoudsproces voor u uit te voeren of u daarbij te begeleiden, optimalisatie van het onderhoudsproces voor of met u tot stand te brengen en na een jaar werken met de KOVRA berichtenset de gerealiseerde efficiëncywinst/besparingen te berekenen.

Is uw interesse gewekt?

Mail ons dan via de contactpagina of mail naar info@kovon.nl