Mijn KOVON KOVON Communities

Domijn verlengt als eerste organisatie MQM relatie met KOVON

Een primeur in Enschede: Onderhoudservicebedrijf van DOMIJN Enschede e.o. bezegelt als eerste voortzetting van de relatie met KOVON.
Marcel Meijerink is manager van het Onderhoudservicebedrijf van woningcorporatie Domijn te Enschede e.o. Hij behoort tot de initiatiefnemers en grondleggers van de Stichting KOVON, kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven. De stichting is onder andere opgericht om een permanent proces van kwaliteitsverbetering bij  onderhoudsbedrijven  te bewerkstelligen en om grip op onderhoud te krijgen, te behouden en te verbeteren.

KOVON adviseert en begeleidt Onderhoudsbedrijven en Woningcorporaties daarbij. Onderhoudsbedrijven kunnen als bewijs van kwaliteit na het afleggen van een audit het MQM certificaat behalen. Deze audit gaat in op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering van een onderhoudsbedrijf. Het Onderhoudsbedrijf van Domijn behoorde in 2007 tot de eerste bedrijven die dit certificaat behaald hebben.

Ook op een ander onderdeel van het pakket van producten en diensten van KOVON vervulde Domijn een “ambassadeursrol”  en een voorbeeldfunctie. In 2009 behaalden zes co –makers van Domijn als eerste onderaannemers het MQM certificaat voor co- makers.

Marcel Meijerink over de dienstverlening door KOVON: ”KOVON is voor ons echt een partner in kwaliteit. Anton Huiskamp en zijn mensen  leveren goed werk voor de deelnemersbijdrage. Het is maatwerk voor onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en co- makers. Bij Domijn zijn we erg tevreden over KOVON en de geleverde producten en diensten. Het MQM certificaat wens ik elk onderhoudsbedrijf, elke woningcorporatie en elke co- maker toe. Het heeft echt meerwaarde voor je bedrijf op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, klanttevredenheid, effectiviteit en efficiency en draagt bij aan terugdringing van de (faal)kosten.

Aantrekkelijk zijn verder de faciliteiten die KOVON zijn deelnemers biedt en natuurlijk ook de kortingen die KOVON deelnemers krijgen op verschillende producten en (advies)diensten.

De Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven geeft een helder inzicht in de  klanttevredenheid, kwaliteit, effectiviteit, efficiency en prijs- kwaliteitverhouding bij je eigen bedrijf en in relatie tot andere onderhoudsbedrijven.  Volgens mij een must voor elke manager onderhoud. In de nieuwe Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven worden de kosten van onderhoud en verbetering van woningcorporaties vergeleken.  Een aanrader voor elke woningcorporatie.

KOVON is dus naar mijn mening goed bezig, in het belang van onderhoudsbedrijven, woningcorporaties, co- makers en daarmee ook in het belang van huurders. Om die reden heb ik besloten de relatie met KOVON met drie jaar te verlengen”.

domijn_overeenkomst

 

 

 

 
 

M. Meijerink bezegelt de voortzetting van de relatie met KOVON door ondertekening van een nieuwe deelnemersovereenkomst.