Mijn KOVON KOVON Communities

Optimaal rendement van DICO? Dan eerst uw processen op orde!

Onder die naam verzorgt KOVON op 23 maart 2023 in Nijkerk een workshop.

Wat ooit op initiatief van KOVON begon en leidde tot KOVRA (= De KOVON Vastgoed Onderhouds Architectuur) wordt inmiddels aangeduid als DICO: Een berichtenstandaard tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwketen.

DICO kan bij een goed gebruik bijdragen aan optimalisatie van bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van woningcorporaties en comakers.

Kán, omdat een goede volgorde bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen en uw bedrijfsvoering belangrijk is.
Het begint niet met “automatisering” of met DICO. Het begint met het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen in relatie met die van de opdrachtnemers en/of de opdrachtgevers. KOVON is u daarbij graag van dienst.

Wanneer de bedrijfsprocessen op orde zijn, is DICO van toegevoegde waarde in de keten.

Bij een andere volgorde kost het alleen maar meer effort, zonder dat het rendement oplevert.

Daarnaast is het belangrijk om in beeld te hebben wat de kosten van uw processen zijn voor en na afloop van implementatie van DICO om een goede vergelijking te maken en (positieve) effecten en kostenbesparingen inzichtelijk te (kunnen) maken.

KOVON gaat ook graag met u in gesprek over die cijfermatige kant.

Niet alleen tijdens de door KOVON verzorgde workshop, die van 11.35 tot 12.05 uur plaats zal vinden, maar ook op de informatiemarkt en op de kennisétage kunt u KOVON op 23 maart van 8.30 tot 18.30 uur vinden in “Het Ampt van Nijkerk”.

In relatie tot het voorgaande gaat KOVON graag met u in gesprek over de wijze waarop u in uw organisatie de mogelijkheden en voordelen van het gebruik van standaarden optimaal kunt benutten. We kijken uit naar uw komst!