Mijn KOVON KOVON Communities

Historie KOVON

De historie van KOVON

KOVON is in 2003 opgericht door managers Vastgoed en Onderhoud van woningcorporaties. Bij de oprichting waren betrokken Woonstichting de Key, De Woonmaatschappij, Domijn en VOC Onderhoud BV.

Aanleiding voor de oprichting van KOVON was de wens om te komen tot:

 • Objectivering van kwaliteit
 • Zuiver berekenen van uurloon en kosten
 • Toepassen van automatisering

In de afgelopen jaren zijn een aantal voor-gedefinieerde (standaard) producten ontwikkeld. Dat zijn voor “leden” (=geregistreerde deelnemers):

 • Het Kwaliteitsprogramma “Maintenance Quality Management” (MQM) met daarin de afzonderlijke producten:
 • Nulmeting (incl. rapportage en bevindingen, score)
 • MQM Academy (diverse opleidingen)
 • MQM-audits
 • MQM kwaliteitscertificaten passend bij drie verschillende “functies”:
  • Onderhoudsservicebedrijf (OHSB)
  • Co-Maker (UDO)
  • Opdrachtgever
  • Addendum

Voor deelnemers die MQM gecertificeerd zijn biedt MQM addendum de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping op het gebied van innovatie, ketenmanagement, faalkosten, geautomatiseerd voorraadbeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

… en voor alle geïnteresseerden (leden en niet-leden):

 • de Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven
 • de Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven

Deze beide benchmarks bieden management- en stuurinformatie en mogelijkheden om te leren van elkaars best-practices

 • het jaarlijkse KOVON Themacongres

Het jaarlijkse KOVON Themacongres biedt een programma dat tenminste aansluit, maar meestal vooruitloopt op de actualiteit. Het beoogt een ontmoetingsplaats te zijn voor directie, management en professionals betrokken bij vastgoed en vastgoedonderhoud in en voor Woningcorporaties.

Bovendien is KOVON actief als kenniscentrum. Vanuit die hoedanigheid is KOVON als initiatiefnemer resp. deelnemer betrokken bij twee ontwikkelingen met algemeen belang voor de branche:

 • De  “KOVON VastgoedonderhoudsReferentieArchitectuur” (KOVRA)
 • Het “Platform Innovatie- en Ketensamenwerking”

Verder levert KOVON voor de sector/branche en voor deelnemers (maatwerk) oplossingen/naar behoefte in te vullen, zoals (organisatie)advies, business case zelf doen-uitbesteden, coaching- en interim-management.