Mijn KOVON KOVON Communities

Position paper KOVON in relatie tot DICO

KOVON DICO

dicoDe DICO Standaard (voorheen KOVRA-berichten set) is de Nederlandse berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw-,  installatie- en onderhoudssector.

KOVON helpt u op basis van een businesscase de juiste afwegingen te maken en stappen te zetten in relatie tot (verbetering van) uw bedrijfsvoering voorafgaand aan de implementatie van de DICO standaard en daarmee bij te dragen aan betaalbaarheid en klanttevredenheid.

Om te beginnen  introduceren wij ons graag.

Wat is KOVON?

KOVON is als kennis- en adviescentrum op strategisch, tactisch en operationeel niveau een dienstverlenende organisatie, die door zijn producten en diensten bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit, productiviteit en efficiency van de onderhoudsprocessen van vastgoedeigenaren/woningcorporaties, van vastgoed-/onderhoudsafdelingen van woningcorporaties en van comakers, zoals aannemers, installateurs, schilders en dakdekkers.

Optimale onderhoudsprocessen dragen bij aan een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering en daarmee aan betaalbaarheid en klanttevredenheid voor de huurder.

Wat kan KOVON voor u betekenen?

Wij richten ons voornamelijk op verbetering van het totale onderhoudsproces, vanaf de intake en opdrachtverstrekking, tot en met de uitvoering, afwikkeling en betaling van facturen.

Dat doen we door middel van een gerichte aanpak, bij voorkeur samen met u, waarbij we het volledige proces doorgronden, de daarmee samenhangende kosten in beeld brengen, tevens een vergelijk kunnen maken met branchegegevens en vervolgens bezien: waar welke verbeteringen en optimalisaties doelmatig kunnen worden toegepast. We doen dit vanuit principes van onder andere bewezen MQM-kwaliteit en klanttevredenheid. Meer informatie hierover vindt u op onze website: http://www.kovon.nl/dienstenenproducten/

Eerst procesoptimalisatie en dan DICO

KOVON heeft, als initiatiefnemer, samen met CorpoNet (voorheen NetwIt) en S@les in de Bouw de KOVRA berichten set ontwikkeld, die onderdeel is geworden van DICO (voortbouwend op uitgangspunten van VERA en CORA). Hiermee wordt bijgedragen aan verdergaande standaardisatie en digitalisering van informatiestromen in de bouw- en onderhoudsketen.

Voordat u DICO implementeert, bevelen wij aan dat KOVON samen met u een Nulmeting van het proces en van de proceskosten en een proceskostenanalyse maakt. Daarbij wordt het (onderhouds-)proces en de (proces)kosten (intern en extern) gemeten.Vervolgens kunnen wij u helpen bij procesoptimalisatie zodat daarna gericht kan worden bepaald of en hoe DICO een bijdrage kan leveren aan digitalisering als middel om onder andere efficiënter te werken. Na een periode van werken met DICO kunnen wij samen met u de gerealiseerde efficiencywinst/besparingen bepalen en berekenen om vervolgens te bezien waar (eventuele) verdergaande optimalisaties kunnen worden gerealiseerd.

 

KOVON is DICO expert. Met KOVON haalt u deskundigheid in huis.

_____________________________________________________________________

KOVON is een stichting zonder winstoogmerk en adviseur van woningcorporaties en hun comakers met een jarenlange expertise op het gebied van Onderhoud en Vastgoed.