Mijn KOVON KOVON Communities

Tienjarig bestaan van Vastgoed Service Delft opgeluisterd met uitreiking MQM certificaat

Historie: Het kan verkeren!

Vastgoed  Service Delft voldeed niet langer aan de eisen voor verlenging van het MQM certificaat. Daarom ontving de toenmalig directeur van Vastgoed Service Delft, Michel Amtpmeijer, in maart 2010 een  schriftelijke mededeling van stichting KOVON dat het MQM  certificaat van “zijn” organisatie per 1 april 2010 geschorst werd. Na diens plotselinge vertrek, medio 2010, nam Interim directeur Frans Kern het initiatief om met Vastgoed Service opnieuw het MQM certificaat te gaan behalen. Nu, een jaar na het ingaan van de schorsing, op 5 april 2011 staat de kantine van Vastgoedservice vol met medewerkers en andere genodigden die het 10 jarig bestaan van Vastgoed Service willen vieren en getuige willen zijn van de uitreiking van het MQM certificaat. Het kan verkeren, zei Brederode al.

Een goed gevulde zaal t.g.v. 10 jaar Vastgoed Service en uitreiking MQM certificaat.

Interim directeur Frans Kern belichtte in zijn toespraak het ontstaan van de Stichting Samenwerkende Onderhoudsdiensten per 1 april 2001 door samenvoeging van de onderhoudsdiensten van DUWO en Delft Wonen.  Vanaf 14 juni 2001 wordt gewerkt onder de naam Vastgoed Service. De (toenmalige) directeuren Jan Benschop van DUWO en Johan Over de Vest van Delft Wonen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst en vormen ook nu nog het bestuur van Vastgoed Service. Vastgoed Service richt zich op Klachten- , mutatie-  en planmatig onderhoud voor DUWO en Woonbron Delft. Een groot aantal van de oorspronkelijke 15 vaklieden is nog steeds in dienst. Het aantal vaklieden is inmiddels gegroeid tot 30. In totaal werken er bij Vastgoed Service 42 personen.

Mede namens Johan Over de Vest, Lid van de Raad van Bestuur van Woonbron, voerde Jan Benschop, directeur – bestuurder van DUWO, als bestuurslid van Vastgoed Service het woord. Hij illustreerde in zijn betoog de betrokkenheid van DUWO bij Vastgoed Service en de noodzaak van een directiewisseling. Aan de hand van zijn opvatting over de kleur van de bedrijfswagens benadrukte hij het belang van oog hebben voor details, kwaliteit en doelmatigheid ook op het gebied van het onderhoud en ook voor een onderhoudsdienst als Vastgoed Service.

Directeur - bestuurder Jan Benschop (links) van DUWO aan het woord.

Uitreiking MQM certificaat.

Algemeen directeur Anton Huiskamp van KOVON noemde MQM een goed middel om hieraan invulling te geven en sprak zijn waardering uit voor het werk dat in de afgelopen periode door Frans Kern met medewerking van MQM ambassadeurs Erica van der Heijden, Ronald Versluis en Mounir Haddouch en de overige medewerkers is verzet om het MQM certificaat weer te kunnen verwerven. MQM is gebaseerd op het INK model en kenmerkt zich qua aanpak door meten, analyseren van trends en afwijkingen, terugkoppelen van resultaten naar medewerkers en co- makers en continu verbeteren. Hij belichtte verder het  belang van MQM:

****  voor bewoners :  Accurate dienstverlening, goede service en transparantie;

****   voor DUWO en Woonbron , de beide opdrachtgevers:  Voorspelbare lage(re) kosten, hoge klanttevredenheid, op samenwerking gericht, inzicht op basis van cijfers;

****   voor medewerkers van Vastgoed Service : Betrokken worden bij het bedrijf, oordelen en beoordeeld worden op basis van cijfers, resultaten zien van je werk en lid zijn van een winnend team;

Wanneer Vastgoed Service ook zijn co- makers MQM laat behalen zal dat verder bijdragen aan groei van kwaliteit en doelmatigheid in de keten. Een volgende uitdaging voor Frans Kern en zijn mensen!

Hij benadrukte verder dat het behalen van het MQM certificaat geen eenmalige actie is. MQM is ook geen eindpunt. Het is een begin dat een goede basis legt voor een permanent proces van kwaliteitsontwikkeling.

Afsluitend heette hij namens KOVON Vastgoed Service hartelijk welkom in de Eredivisie van de onderhoudsbedrijven en reikte hij, onder de toeziende ogen van de bestuurders Jan Benschop en Johan Over de Vest, medewerkers van Vastgoedservice en andere genodigden het MQM certificaat uit aan interim directeur Frans Kern.

Een trotse Frans Kern met het MQM certificaat.