Mijn KOVON KOVON Communities

Voordelen voor KOVON deelnemers

Voordelen voor KOVON deelnemers

 • Jaarlijks gesprek met KOVON over de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie in het algemeen en wat KOVON daarin met name wat betreft vastgoed en onderhoud kan betekenen met betrekking tot

1. Optimalisatie van de bedrijfsinformatie.
2. Optimalisatie van de bedrijfsvoering.
3. Transparantie m.b.t. en vergelijking van bedrijfsresultaten.
4. Kwaliteit(sontwikkeling).

 • Mogelijkheid tot deelname aan een community.
 • Kennis kunnen nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en onderhoud.
 • De beschikking krijgen over (de samenvatting van) de resultaten van special interest werkgroepen van KOVON. (Bij voorbeeld de werkgroep KOVRA.)
 • Bij afname van KOVON producten en/of diensten wordt een ledenkorting gegeven van 10 tot 25%.    Dit geldt zowel voor de standaardproducten (bijvoorbeeld de benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven en de benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven) als voor de maatwerkproducten. (bijvoorbeeld het formuleren van Onderhoudsbeleid en de optimalisatie van de afhandeling van Reparatieverzoeken)
 • Korting op de bijdrage voor het bezoeken van het jaarlijkse KOVON Themacongres.
 • Eenmalig gratis Nulmeting MQM Opdrachtgever en/of MQM OnderhoudsserviceBedrijf.
 • Eenmalig gratis 0,5 adviesdag optimalisatie (bedrijfsvoering) Vastgoed.
 • Eenmalig gratis 0,5 adviesdag verbetering afstemming en samenwerking tussen Niet Planmatig Onderhoud en Planmatig Onderhoud.
 • Eenmalig gratis 0,5 adviesdag zelf doen of uitbesteden van onderhoud.
 • Eenmalig 0,5 adviesdag t.b.v. het opstellen van een Service Level Agreement.
 • Eenmalig gratis quick scan MeerJarenOnderhoudsBegroting.
 • Profiteren van eventueel te bedingen collectiviteitskorting
 • Het behalen van het MQM Opdrachtgever certificaat en/of het MQM Onderhoudsservicebedrijf certificaat c.q. het MQM UDO certificaat staat alleen open voor KOVON deelnemers.
Ik wil een gesprek met een KOVON adviseur
Mijn organisatie wil deelnemer worden van KOVON