Mijn KOVON KOVON Communities

Winstgevend Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Kansen voor corporaties en (hun) onderhoudsafdelingen/-diensten/-bedrijven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Verder: MVO) is inmiddels een bekend begrip. KOVON heeft dit begrip in combinatie met kwaliteitsontwikkeling, terugdringing van (faalkosten) en optimalisering van de bedrijfsvoering op het gebied van Vastgoed(onderhoud) inhoud en praktische toepassing gegeven in meerdere programma’s voor  MQM certificering :  MQM voor Opdrachtgevers (Vastgoedeigenaren),  MQM voor Onderhoud Service Bedrijven (van of werkzaam voor corporaties)  MQM UDO voor comakers (onderaannemers) en MQM Addendum. In samenwerking met Perfecqt bieden wij uw organisatie thans een (nieuwe) mogelijkheid met behulp van MVO  kosten te besparen. Dit kan door deel te nemen aan het Go4MVO programma.

Go4MVO
Het Go4MVO programma is de oplossing voor het verduurzamen van het wagenpark van uw organisatie.  Het bestaat uit de onderdelen:

  • gedrag: Training in het Nieuwe Rijden
  • techniek: Het toepassen van brandstofbesparende technieken
  • monitoring & feedback: Continue en permanent inzicht in prestaties en duurzame gedragsverandering door terugkoppeling naar betrokkenen
  • beloning

Prestaties op het gebied van duurzaamheid worden zichtbaar. Doordat kostenbesparing hand in hand gaat met duurzaamheid levert dit voor uw organisatie in het algemeen en voor de onderhoudsafdeling of – dienst in het bijzonder bij deelname winstgevende duurzaamheid op.

Winstgevende duurzaamheid
Het Agentschap.NL biedt tot 1 december a.s. via mobiliteitsvouchers de mogelijkheid uw organisatie op weg te helpen met het verduurzamen van mobiliteit door middel van een gratis Mobiliteitsscan. Voor het implementeren van de adviezen uit de Mobiliteitsscan wordt een bijdrage geleverd van 2/3 van de implementatiekosten met een  maximum van € 4.500.

Aanmelding en deelname
Wilt u eerst nog wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met ondergetekende van KOVON (alg.dir@kovon.nl of 06 – 23130004) of met mevrouw G. van Leeuwen van Perfecqt. ( 079- 760 0760 of support@perfecqt.com ) Wilt u deelnemen vul dan bijgaande Machtiging in en stuur deze naar Perfecqt, Rokkeveenseweg 49, 2712 PJ Zoetermeer . Mailen mag natuurlijk ook.

Hoogachtend,

A. Huiskamp
Algemeen directeur KOVON
(06 – 23130004)

___________________________________________________________________________________________________________________

Downloads bij dit artikel

>> Download het Go4MVO informatieblad en machtigingsformulier

>> Download de flyer met het Go4MVO programma

>> Download de Mobiliteitsvoucher