Mijn KOVON KOVON Communities

KOVON Themacongres 2016

Uitnodiging KOVON Themacongres 2016

KOVON nodigt u graag uit voor haar Themacongres 2016 dat samen met Ketenstandaard en VERA wordt georganiseerd in de vorm van een voor- lichtingsbijeenkomst op woensdag 23 november a.s. over de voordelen voor de hele keten van elektronische communicatie bij vastgoedonderhoud.

Vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, comakers en automatiseerders kunnen elkaar ontmoeten.

Tijdens deze bijeenkomst maken we u de mogelijkheden en de voordelen duidelijk van elektronische berichtuitwisseling tussen partijen, die betrokken zijn bij vastgoedonderhoud. E.e.a. met name gericht op de mogelijkheden die standaards bieden, die in de KOVRA-pilot worden getoetst voor de berichten onderhoudsopdracht, de onderhoudsstatus en de factuur.

We nodigen u graag uit om deze ochtend bij te wonen.

 

PROGRAMMA

 

9.00 uur

ONTVANGST MET KOFFIE EN MOGELIJKHEID VOOR BEZOEK INFORMATIEMARKT

 

10.00 uur

WELKOM EN INTRODUCTIE

Anton Huiskamp, voorzitter stuurgroep KOVRA en directeur KOVON

 

DOEL, AANPAK EN RESULTATEN PILOT

Erik Rickelman, projectleider KOVRA Pilot

 

PANEL PILOT-DEELNEMERS

Interviewer: Jan Fock, lid stuurgroep KOVRA en voorzitter Stichting VERA

 

AFSLUITING

Rien Wabeke, lid stuurgroep KOVRA en directeur Ketenstandaard

 

11.15 uur

KORTE PAUZE

 

11.30 uur

WORKSHOPRONDE 1

 

12.15 uur

LUNCHPAUZE

 

13.00 uur

WORKSHOPRONDE 2

 

13.45 uur

EINDE PROGRAMMA

 

WORKSHOPS / INFORMATIEMARKT

Verschillende serviceproviders profileren zich tijdens de informatiemarkt.

 

INSCHRIJVEN

Het bezoeken van de bijeenkomst is gratis maar inschrijven verplicht u wel tot komen.

 

Wij ontmoeten u graag 23 november a.s. in Lunteren!

KOVON, Ketenstandaard en VERA.

DIRECT INSCHRIJVEN

Klik op de knop hiernaast om u direct in te schrijven