Mijn KOVON KOVON Communities

10 oktober 2013: KOVON Themacongres

De Parlementaire Enquête Woningcorporaties is gestart. Woningcorporaties worden onder een vergrootglas gelegd. Alom klinkt het woord bezuinigen. Bedrijfskosten en onderhoudslasten moeten worden teruggedrongen. Percentages worden genoemd. Velen hebben er een mening over. Anderen voelen zich voor het Blok gezet. “Nieuwe” concepten worden bedacht en als oplossingen voor de gerezen situatie gepresenteerd.

Waar staat de sector? Waar staan Vastgoed en Onderhoud? Waar gaat het naar toe?

In welke mate dragen de Regiecorporatie, de Nieuwe Corporatie en het Drie kamer model bij aan adequate oplossingen? Meer zelf doen of meer uitbesteden? Doet “de markt” het echt beter? Is de huurder het kind van de rekening? Laten we de regie aan anderen en komt het over ons? Of kunnen directie en management van Woningcorporaties, en Vastgoed- en Onderhoudsafdelingen en – bedrijven (mee) sturen? Kunnen andere manieren van (samen)werken, ook met comakers, bijdragen aan oplossingen? Veel vragen dus!

Voor het beantwoorden daarvan, meedenken over oplossingen en mee sturen is het meer dan ooit van belang dat met betrekking tot Vastgoed en Onderhoud de bedrijfsinformatie en de bedrijfsvoering optimaal zijn of gaan worden én de bereidheid ontstaat om zich te vergelijken op basis van standaarden die werkelijke vergelijking en leren van elkaar mogelijk maken.

Daarover gaat het Themacongres 2013 van het jubilerende KOVON.

Wij nodigen u van harte uit dit congres bij te wonen op 10 oktober 2013


Download de uitnodigingskaart

 

Het KOVON Themacongres is bestemd voor u:
De laatste jaren is het KOVON Themacongres uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor directeuren-bestuurders, directeuren en managers Vastgoed, directeuren en managers van Onderhoudsafdelingen en – bedrijven en (andere) professionals uit de corporatie- en onderhoudswereld. Een (Jubileum)Congres dat u niet mag missen!


Het programma luidt als volgt:

 

9.30 – 10.00 uur. Ontvangst met koffie en thee en registratie van de congresbezoekers. Dagvoorzitter Wouter Neerings zal verwachtingen van bezoekers verzamelen en inbrengen in de workshops en in de plenaire gedeelten.

10.00 – 10.45 uur. Plenair.
 Woord van welkom en openingstoespraak door de directie van KOVON: Het thema van het congres wordt belicht en er wordt in gegaan op verschillende aspecten van “nieuwe” concepten in relatie tot Vastgoed en Onderhoud. Hij poneert de stelling dat op basis van goede bedrijfsinformatie en passende IT Vastgoed en Onderhoud mee kunnen sturen bij het zoeken naar oplossingen en met behulp van het Vastgoed/Onderhoudsbedrijf 4.0 via optimalisatie van de bedrijfsvoering met vertrouwen de toekomst (binnen of buiten de woningcorporatie) tegemoet kunnen zien!

10.45 – 11.15 uur. Plenair.
Marc Calon, voorzitter van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties schetst een beeld van de sector. Voor het Blok gezet? Waar staan we en waar gaat het naar toe?

11.15 – 11.30 uur. Pauze.

11.30 – 12.30 uur. Workshops.

Parallelsessie 1 a. Huurders als pinautomaat voor efficiënt en effectief Onderhoud? Mieke Schulte, directeur van het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond, en Ron Willems van Bo-Ex belichten dit thema op prikkelende wijze!

Parallelsessie 1 b. Adequate managementinformatie en KPI’s vertaald naar IT aspecten van het Vastgoed/Onderhoudsbedrijf?!
Edward Dalmulder van Patrimonium Woonstichting en Piet Bussing van Woonstede presenteren de resultaten van de KOVON werkgroep die in vervolg op CORA de KOVON Vastgoed Onderhouds Referentie Architectuur (KOVRA)
heeft ontwikkeld. Dit is een concept voor een Vastgoed/Onderhoudsbedrijf dat leidt tot een heldere inbreng vanuit Vastgoed en Onderhoud in een PvE, betere interne en externe IT communicatie en kostenbesparingen op de bedrijfsvoering en op de aanschaf van ERP en andere programmatuur mogelijk maakt. Zij gaan graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw reacties.

12.30 – 13.30 uur. Lunch.

13.30 – 14.30 uur. Workshops.

Parallelsessie 2 a. Van Klantsturing tot Corporatiesturing.
In deze interactieve workshop neemt Bas van Rossum van Woondialoog u mee in een reis door de procesgerichte woningcorporatie. De processen uit CORA en KOVRA zijn vertaald naar PDCA-cycli. Wat zijn knelpunten? Hoe kan de klantvraag van toegevoegde waarde zijn voor corporatiesturing v.v.? Ingegaan wordt onder andere op strategische en tactische sturing van woningcorporaties en vraaggestuurd onderhoud.

Parallelsessie 2 b. Verbeteren prestaties vastgoedonderhoud door uit- of inbesteding?
Onder leiding van Kees den Dekker van IPD Benelux belichten Martine van Sprundel, Manager Markt & Beleid van Woonbron, en Jelle Kasteel, Director Portfolio Management van Vesteda dit thema vanuit het perspectief van respectievelijk corporaties en woningbeleggers.

14.30 – 14.45 uur. Pauze.

14.45 – 15.45 uur. Workshops.

Parallelsessie 3 a. Verdraaide organisaties.
Bouke van der Weide Jansen van Velocity biedt houvast aan het met minder krampachtige beheersbaarheid behalen van betere resultaten.

Parallelsessie 3 b. Outsourcen van vastgoedonderhoud (g)een oplossing?

Uitgaven voor Onderhoud staan onder druk. Alom worden mogelijkheden voor bezuinigingen onderzocht of zonder meer opgelegd. Nieuwe concepten worden bedacht. Bieden deze echte oplossingen? John Kloosterman van KOVON en Frits Cambier van Nooten, directeur van VOC, laten op inspirerende wijze zien hoe u daarmee om kunt gaan en hoe een beter presterende, concurrerende en marktconform opererende onderhoudsorganisatie kan worden neergezet, onafhankelijk van positionering binnen of buiten de woningcorporatie.

15.45 – 16.30 uur. Plenair.
 Arjan Eerman, Business Architect van NCCW, neemt u mee in de wereld van Onderhoud en kosten besparen. In deze interactieve sessie, waarin theorie wordt gecombineerd met aansprekende praktijkvoorbeelden laat hij u zien hoe u significant kunt besparen op uw uitgaven voor Onderhoud en de kwaliteit kunt verbeteren.

16.30 – 17.15 uur. Plenair.
 Forumdiscussie met de inleiders over de toekomst van de woningcorporatie in het algemeen en Vastgoed en Onderhoud in het bijzonder o.l.v. Wouter Neerings.

17.15 – 17.30 uur. Slotwoord van Jan Veuger, voorzitter van het bestuur van KOVON. Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van KOVON worden KOVON Appreciation Awards 2013 uitgereikt.

17.30 – 18.30 uur. Hapje en drankje voor alle congresbezoekers met ruimte voor collegiale contacten.

19.00 – 21.00 uur. Diner voor KOVON leden en genodigden.

 

Wanneer, waar en hoe laat?

Het KOVON Themacongres 2013 vindt plaats op 10 oktober 2013 in het Congrescentrum van De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, langs de A 1 in Ugchelen nabij Apeldoorn. Het Congres begint om 9.30 uur en wordt voor niet KOVON leden vanaf 17.30 uur afgesloten met een hapje en een drankje tot 18.30 uur. Voor KOVON leden en genodigden is er vanaf 19 uur gelegenheid deel te nemen aan het KOVON Jubileumdiner. Deelname aan hapje en drankje voor alle congresbezoekers c.q. het diner voor KOVON leden s.v.p. aangeven op het aanmeldformulier op de KOVON website.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.kovon.nl/Congres2013. Dit kan tot en met 3 oktober. Inschrijvingen voor workshops worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Meldt u snel aan. Ervaring leert dat tijdig aanmelden teleurstelling voorkomt. Aan dit Congres zijn kosten verbonden. Deze treft u hieronder aan. KOVON biedt u een speciale Jubileumprijs: Een congres van een hele dag voor de prijs van een halve dag.
Dit kunt u eigenlijk niet laten lopen! Als u met meerdere personen uit dezelfde organisatie inschrijft gelden (extra) kortingen. Voor KOVON leden gelden gereduceerde tarieven.

 

leden niet leden
1e deelnemer € 350,- € 450,-
2e deelnemer uit dezelfde organisatie € 175,- € 225,-
3e deelnemer uit dezelfde organisatie Gratis Gratis

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De wijze van betaling treft u aan op het aanmeldformulier op de website. Annulering is niet mogelijk. Restitutie van betaalde deelnemersbijdragen vindt niet plaats.

Download de uitnodigingskaart

Wij hopen u op 10 oktober in Apeldoorn te mogen begroeten!