Mijn KOVON KOVON Communities

Actueel

Position paper KOVON in relatie tot DICO

De DICO Standaard (voorheen KOVRA-berichten set) is de Nederlandse berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw-,  installatie- en onderhoudssector. KOVON helpt u op basis van een businesscase de juiste afwegingen te maken en stappen te zetten in relatie tot (verbetering van) uw bedrijfsvoering …

Lees meer

HOE REALISEERT U DE VOORDELEN VAN DE KOVRA BERICHTENSET IN DE COMMUNICATIE MET UW EIGEN ONDERHOUDSDIENST EN UW COMAKERS?

KOVON is als initiatiefnemer van de KOVRA pilot nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de KOVRA berichtenset. Deze berichtenset heeft onder andere tot doel het vergemakkelijken van de communicatie van een woningcorporatie met de eigen onderhoudsdienst, met comakers en met leveranciers. Inmiddels bieden meerdere …

Lees meer

HOE CONCURREREND ZIJN UW EIGEN ONDERHOUDSDIENST EN COMAKERS?

In het kader van kennisdeling nodigt KOVON u als vastgoed- en/of onderhoudsfunctionaris  van een woningcorporatie uit voor een bijeenkomst op: 14 maart a.s. van 10 tot 12.30 uur bij woningcorporatie SWZ in Zwolle. Centraal staat het onderhoudsproces in de gehele keten in al zijn facetten: …

Lees meer

Digitaal samenwerken: ga simpelweg van start!

  Eind 2014 startten Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie, CorpoNet en stichting KOVON een pilot met als doel door middel van gestandaardiseerde berichten digitale gegevensuitwisseling tussen woningcorporaties en aannemers mogelijk te maken. Nu, voorjaar 2018, is het tijd de pilotperiode af te sluiten en de …

Lees meer

KOVON preferred partner van Ketenstandaard

KOVON heeft een ruime expertise op het gebied van optimalisatie van (de organisatie van) vastgoed-onderhoud bij woningcorporaties en aannemers. Te denken valt aan proceskostenanalyse en proces-kostenreductie, procesanalyse en -optimalisatie in de keten en ook het inrichten en beoordelen van daaraan bijdragende automatisering en benchmarking. Ketenstandaard …

Lees meer
preferred_ketenstandaard2

KOVON preferred partner NetwIT

De afgelopen jaren hebben wij goede ervaringen opgedaan met de KOVON organisatie, met name in het KOVRA project. Dit project is gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties en aannemers op het gebied van vastgoedonderhoud. Daarmee draagt het bij aan efficiency en kostenreductie in de keten. …

Lees meer
netwit_small

Haverkamp Onderhoud BV MQM gecertificeerd

Een trotse Manon Haverkamp met het in mei 2015 behaalde MQM UDO certificaat
Lees meer
Haverkamp MQM_1

Nijhuis Noord ontvangt MQM startcertificaat MQM UDO

De Kerstman was hoogstpersoonlijk naar Assen gekomen om aan Nijhuis Noord het startcertificaat MQM UDO uit te reiken. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst vond de feestelijke uitreiking plaats. Binnen 1 jaar wil Nijhuis Noord het MQM UDO certificaat gaan behalen.   december 2014

Lees meer
MQM gebak ontbrak niet

Presentatie uitreiking MQM certificaat Ymere Service

Via onderstaande link is de presentatie te downloaden die gehouden is tijdens de uitreiking van het MQM Certificaat aan Ymere Service op 21 januari 2014 Download: Presentatie Uitreiking MQM Certificaat Ymere Service 21-1-2014

Lees meer
DSC_1166

KOVON Themacongres 2014: Baanbrekend en vernieuwend?!

Veel geld gaat in de corporatiesector om in Vastgoed en Onderhoud. Optimalisatie van de bedrijfsinformatie en van de bedrijfsvoering van een corporatie op deze terreinen kan bijdragen aan verbetering van kwaliteit en aan het realiseren van bezuinigingsdoelstellingen. Goede automatisering en standaardisatie van het in- en …

Lees meer
ktc2