Mijn KOVON KOVON Communities

Afdeling Aannemerij van Woningbedrijf Velsen MQM gecertificeerd!

uitnodiging_wbVelsen

Paviljoen Noordzee

Paviljoen Noordzee is plaats van handeling voor een feestelijke bijeenkomst op 18 februari 2010. Het is er gezellig druk met management en medewerkers van Woningbedrijf Velsen, onderaannemers, managers van andere MQM-gecertificeerde bedrijven en adviseurs. Bij binnenkomst is meteen te zien wat deze middag centraal zal staan: Een door medewerkers van de Aannemerij gemaakt “kunstwerk” laat duidelijk zien dat MQM centraal staat. Het beeldt ook op een aansprekende manier uit dat werken volgens de MQM-methodiek positieve effecten heeft ten opzichte van de klanten, de (eigen) medewerkers, de (eigen) organisatie en de opdrachtgever.

De aanleiding

De aanleiding voor de feestelijke bijeenkomst is de uitreiking van het MQM-certificaat. Jan Hinloopen, manager Aannemerij, kwam in 2004 in contact met KOVON. Voor hem was het Maintenance Quality Management label een belangrijke aanleiding om deelname van het Woningbedrijf Velsen aan KOVON te gaan promoten. In 2005 werd Woningbedrijf Velsen KOVON-deelnemer. Jan zag in MQM steeds meer een goed instrument om op een gestructureerde manier aan kwaliteit te gaan werken. Bij hem groeide de behoefte om met de afdeling Aannemerij het MQM-label te gaan halen. In 2006 werd het MQM-startcertificaat behaald. Het duurde vervolgens nog wel even voordat de tijd voor het vervolg rijp was binnen het Woningbedrijf. Toen dat draagvlak er intern in voldoende mate was volgde een traject wat uiteindelijk heeft geleid tot het behalen van het MQM-label. En daar is serieus werk van gemaakt… Het behalen van de blauwe stip vormde zelfs een onderdeel van het persoonlijk jaarplan van Jan Hinloopen.

Ted Kuné met het MQM-certificaat met op de achtergrond het MQM-kunstwerk van de afdeling Aannemerij.

Uitreiking van het MQM-certificaat

De algemeen directeur KOVON, Anton Huiskamp, complimenteerde Jan Hinloopen met de door de Aannemerij geleverde prestatie. Hij wees de aanwezigen er met een knipoog op dat het niet alleen gaat om de MQM-sticker met de blauwe stip (!), maar ook om de bewezen kwaliteiten en het blijven werken aan doorontwikkelen van de organisatie. Hij koppelde daaraan de uitdaging voor Jan Hinloopen en zijn Aannemerij om ook de belangrijkste onderaannemers te stimuleren zich te laten certificeren. Op die manier wordt de kwaliteit in de keten verder vergroot en gewaarborgd, in het belang van de corporatie en haar klanten. Vervolgens reikte hij het felbegeerde MQM-certificaat uit aan de heer Ted Kuné, directeur-bestuurder van Woningbedrijf Velsen.

Ted Kuné noemde het behalen van het MQM-certificaat een mooi resultaat voor de Aannemerij en voor Woningbedrijf Velsen, waar hij trots op is. De Aannemerij onderscheidt zich volgens hem met het MQM-label door afspraken snel, goed en betrouwbaar af te werken, door kwaliteit te bieden aan de huurders, door goede bewaking van de processen en kostenbesparing. Het MQM-proces heeft echter breder effect gehad. Voor de gehele organisatie van het Woningbedrijf Velsen zijn er positieve effecten en impulsen vanuit gegaan die passen in de ambities zoals verwoord in de beleidsvisie “Passie voor wonen in Velsen”. Daarna gaf hij het behaalde MQM-certificaat door aan Jan Hinloopen. De manager Aannemerij straalde van oor tot oor. Hij noemde het MQM-label een prima label, waar hij helemaal achter staat. “Het is een praktisch instrument in een levend geheel met een duidelijke PDCA-cyclus. Voor onderhouds-bedrijven is het een beter en passender label dan ISO”. Jan verwoordde daarna twee belangrijke ambities voor de toekomst: Hij wil de behaalde MQM-auditscore van 76,6% uitbouwen naar 85% en hij wil gaan werken met MQM-gecertificeerde onderaannemers.

Een trotse Jan Hinloopen verwoordt twee belangrijke ambities voor de toekomst.

Vervolgens werd de MQM-sticker met de blauwe stip onder het toeziens oog van Jan door Ron Zweiphennig en Danny de Lange bevestigd op een bedrijfswagen van de Aannemerij van Woningbedrijf Velsen.

Ron en Danny plakken de MQM-sticker op een bedrijfswagen van Woningbedrijf Velsen.