Mijn KOVON KOVON Communities

Nieuwe audit MQM: Services & Onderhoud van Lefier Zuidoost Drenthe als eerste geslaagd!

Wiebe van der Schaaf is manager Services & Onderhoud van woningcorporatie Lefier Zuidoost Drenthe. Lefier is vanaf het eerste uur deelnemer van het kwaliteitsprogramma van de Stichting KOVON, kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven. De stichting is in 2003 onder andere opgericht om een permanent proces van kwaliteitsverbetering bij  onderhoudsbedrijven  te bewerkstelligen en om grip op onderhoud te krijgen, te behouden en te verbeteren.

KOVON adviseert en begeleidt Onderhoudsbedrijven en Woningcorporaties daarbij. Onderhoudsbedrijven kunnen als bewijs van kwaliteit na het afleggen van een audit het MQM certificaat behalen. Deze audit gaat in op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering van een onderhoudsbedrijf. Het Onderhoudsbedrijf van Lefier behoorde in 2007 tot de eerste bedrijven die dit certificaat behaald hebben. In 2008 en 2009 werden de surveillance audits door S & O van Lefier met goed gevolg afgelegd. In 2010 moest opnieuw een integrale audit worden afgelegd om het MQM certificaat opnieuw te verwerven. Samen met rechterhand Bennie Tenfelde, Teammanager Uitvoering, had Wiebe er alle vertouwen in dat het MQM certificaat opnieuw behaald zou worden. Dat vertrouwen werd bewaarheid: Services & Onderhoud kreeg als eerste bedrijf uit de kopgroep van 2007 het nieuwe MQM certificaat uitgereikt.

Een trotse Wiebe van der Schaaf met het MQM certificaat.

Wiebe van der Schaaf:” MQM is bij Services & Onderhoud door de gehele organisatie heen geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Ik ben een kritisch mens, ook als het gaat over MQM en KOVON, maar ik kan het MQM certificaat aan alle collega’s aanbevelen. Het is een goed hulpmiddel voor kwaliteits- en cultuurontwikkeling van onderhoudsbedrijven, heeft meerwaarde voor je bedrijf en helpt bij het terugdringen van de faalkosten.  Ook over de dienstverlening door KOVON ben ik tevreden: KOVON levert goed werk voor de deelnemersbijdrage. Het is maatwerk voor onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en co- makers. Aantrekkelijk zijn verder de faciliteiten die KOVON zijn deelnemers biedt en natuurlijk ook de kortingen die KOVON deelnemers krijgen op verschillende producten. KOVON is dus naar mijn mening goed bezig. Om die reden heb ik besloten de relatie met KOVON met drie jaar te verlengen”.

Het MQM logo siert het wagenpark van Lefier S & O.