Mijn KOVON KOVON Communities

Groep Onderhoud van Woningstichting Den Helder MQM-gecertificeerd!

Feest in de kantine.

De kantine van het bedrijfsgebouw aan de Energieweg in Den Helder is feestelijk aangekleed. In het gebouw heerst een gezonde spanning. Mensen lopen heen en weer. De laatst zaken worden nog geregeld. Meer en meer vaklieden van de Groep Onderhoud en andere bezoekers komen binnen. Duidelijk te zien is dat MQM (Maintenance Quality Management) een belangrijk onderwerp zal zijn die namiddag. Vier duidelijk zichtbare manshoge MQM “met de blauwe stip” banners staan strategisch opgesteld in de zaal en ook op de gebakjes die geserveerd worden is het MQM-label te zien .

De aanleiding.

De aanleiding voor de feestelijke bijeenkomst is dan ook de uitreiking van het MQM-certificaat. Aanleidingen om de beslissing te nemen het certificaat te gaan halen waren er meerdere, zo vertelt Marco de Winter, bedrijfsleider Groep Onderhoud. De Groep Onderhoud omvat all-rounders, timmerlieden, tegelzetters, metselaars, stukadoors, loodgieters, c.v-installateurs en elektriciens. Zij werkt in opdracht van de Groep Woondiensten en de Groep Vastgoedbeheer van Woningstichting Den Helder, die 10.000 verhuureenheden bezit. De Groep Onderhoud wil zich onderscheiden ten opzichte van marktpartijen door bewezen effectiviteit, efficiency en kwaliteit en blijven streven naar verdere verbeteringen. Daarom is gezocht naar een methode die een structuur en aanpak biedt om dit te bereiken met draagvlak bij de betrokkenen. Dit is gevonden in het MQM-label. Het was niet zo dat iedereen nadat het besluit om het label te gaan halen genomen was meteen enthousiast was, maar van weerstand was zeker geen sprake, aldus Marco. In Den Helder heeft men het gehele proces om te komen tot het behalen van het label met eigen mensen en werkgroepen gedaan en veel aandacht besteed aan communicatie en draagvlak. Daardoor is het al snel een breed gedragen proces geworden. Zonder anderen tekort te doen mogen management assistente Mirjam Albers Spierings en assistent bedrijfsleider Jan van den Boogaarde even in het bijzonder genoemd worden als belangrijke trekkers van het MQM-proces.

Marco is van mening dat door de opzet en kwaliteit van het label de professionaliteit en kwaliteit van de Groep Onderhoud voor opdrachtgevers, klanten en medewerkers aantoonbaar is toegenomen. Zelf vindt hij de PDCA-cyclus en de goed gestructureerde overlegvormen van groot belang voor een efficiënt en effectief opereren van zijn bedrijf. Door de jaarlijkse toetsing die na het behalen van het MQM-label plaats gaat vinden wordt dit ook naar de toekomst toe bewaakt. De enthousiaste bedrijfsleider wil collega’s van andere onderhoudsbedrijven het behalen van het MQM-label dan ook sterk aanraden.

Uitreiking van het certificaat.

Directeur G. Seegers ontvangt het MQM-certificaat

De algemeen directeur van KOVON, de stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhouds-bedrijven Nederland, Anton Huiskamp, vergelijkt in zijn toespraak de Groep Onderhoud met de kampioenen uit Alkmaar, die door een goede samenwerking tussen management, technische en medische staf en selectie tot het kampioenschap in de Eredivisie zijn gekomen en de Schaal uitgereikt hebben gekregen. Ook de Groep Onderhoud van Woningstichting Den Helder is door goede samenwerking tussen alle betrokkenen en dankzij een goede ploeg vaklieden en andere medewerkers tot het behalen van het label gekomen. Vervolgens reikt hij het MQM-certificaat uit aan directeur-bestuurder Gerrit Seegers van Woningstichting Den Helder. Deze complimenteerde de Groep Onderhoud onder leiding van Marco de Winter met het behaalde resultaat en gaf het certificaat meteen door aan laatstgenoemde. Deze bedankte in zijn slotwoord allen die het mogelijk hebben gemaakt dat de Groep Onderhoud het label heeft behaald, waarna onder het genot van een hapje en een drankje nog lang werd nagepraat.

Trotse manager Groep Onderhoud M. de Winter en zijn directeur met het MQM-label