Mijn KOVON KOVON Communities

HOE CONCURREREND ZIJN UW EIGEN ONDERHOUDSDIENST EN COMAKERS?

In het kader van kennisdeling nodigt KOVON u als vastgoed- en/of onderhoudsfunctionaris  van een woningcorporatie uit voor een bijeenkomst op:
14 maart a.s. van 10 tot 12.30 uur bij woningcorporatie SWZ in Zwolle.

Centraal staat het onderhoudsproces in de gehele keten in al zijn facetten:

a. Het proces in de gehele keten van woningcorporatie naar onderhoudsdienst, comakers en leveranciers, proceskosten en mogelijkheden voor procesoptimalisatie;

b. directe en indirecte (financiën, ICT, huisvesting, management) kosten van de eigen onderhoudsdienst;

c. directe en indirecte kosten van comakers;

d. adequate automatisering van uw eigen eerst geoptimaliseerde onderhoudsproces met behulp van de KOVRA berichtenset.

Het is de bedoeling dat het een interactieve sessie wordt en dat de deelnemers van elkaar leren. KOVON, hét kenniscentrum voor woningcorporaties op het gebied van vastgoed en onderhoud, en initiatiefnemer en kenner van KOVRA, zal u van zijn kant nader informeren over bovengenoemde aspecten. U zult de meeste toegevoegde waarde van de bijeenkomst ervaren als u vooraf op bovenstaande onderwerpen betrekking hebbende gegevens met betrekking tot uw eigen woningcorporatie verzamelt en meeneemt op 14 maart.

Zo kunt u aan het eind van de bijeenkomst concrete vergelijkende beelden hebben van het onderhoudsproces in de gehele keten en de kosten daarvan, alsmede voor verbetering van efficiëncy en effectiviteit en daarmee terugdringing van kosten voor uw eigen organisatie.

Is uw interesse gewekt?

Meld u dan vóór 6 maart a.s. aan door uw naam, functie, woningcorporatie, gsmnummer en “Kennisdeling 14 maart 2019” aan info@kovon.nl te mailen.

Er is gelet op het beoogde interactieve karakter van deze kennisdelingsbijeenkomst een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dan ook snel aan.