Mijn KOVON KOVON Communities

Intrekking MQM certificaat van de Interne Aannemerij van Woningbedrijf Velsen

In december 2009 is op basis van een toelatingsonderzoek door een Auditerende Instelling door Stichting KOVON het MQM certificaat verstrekt aan de Interne Aannemerij van Woningbedrijf Velsen. Dit certificaat is bij het met goed gevolg afleggen van de jaarlijkse audit drie jaar geldig.

Na een reorganisatie ressorteren door de voormalige Interne Aannemerij uitgevoerde werkzaamheden thans onder de afdeling Vastgoedbeheer. Eind 2012 had de afdeling Vastgoedbeheer van Woningbedrijf Velsen opnieuw een integrale MQM Audit behoren af te leggen. Deze audit heeft niet plaatsgevonden. De manager van de afdeling Vastgoedbeheer heeft inmiddels aangegeven dat Woningbedrijf Velsen niet voornemens is over te gaan tot het afleggen van deze audit.

Om die reden trekt Stichting KOVON het MQM certificaat van Woningbedrijf Velsen in.

Dat betekent dat Woningbedrijf Velsen vanaf 1 januari 2013 geen MQM stickers meer mag voeren op de bedrijfswagens, dat het MQM certificaat niet zichtbaar meer aanwezig mag zijn in het bedrijfspand en dat eventuele vermelding van het bezit van het MQM certificaat op briefpapier en/of website, in mails of andere uitingen van Woningbedrijf Velsen niet meer is toegestaan.

Conform de geldende regelgeving dient de intrekking van het MQM certificaat vermeld te worden op de website van Stichting KOVON.