Mijn KOVON KOVON Communities

Intrekking MQM certificaat van Servatius, Service & Onderhoud te Maastricht

In november 2007 is op basis van een toelatingsonderzoek door een auditerende instelling door Stichting KOVON het MQM certificaat uitgereikt aan Servatius Service & Onderhoud. Dit certificaat is bij het met goed gevolg afleggen van de jaarlijkse audit drie jaar geldig.

Eind 2010 had Servatius S & O opnieuw een integrale MQM audit behoren af te leggen. Deze audit heeft niet plaatsgevonden.  Servatius S & O heeft inmiddels aangegeven niet voornemens te zijn over te gaan tot het afleggen van deze audit.

Om die reden trekt Stichting KOVON het MQM certificaat van Servatius Service & Onderhoud in. Dat betekent dat Servatius S & O vanaf 15 maart 2011 geen MQM stickers meer mag voeren op de bedrijfswagens, dat het MQM certificaat verwijderd dient te worden uit het bedrijfspand en dat eventuele vermelding van het bezit van het MQM certificaat op briefpapier, op de website, in mails of andere correspondentie van Servatius niet meer is toegestaan.

Conform de geldende regelgeving dient de intrekking van het MQM certificaat vermeld te worden op de website van de Stichting KOVON.