Mijn KOVON KOVON Communities

KOVON: Kenniscentrum voor vastgoed- en vastgoedonderhoudsvraagstukken

KOVON

Stichting KOVON is het kenniscentrum voor vastgoed- en vastgoedonderhoudsvraagstukken en partner in kwaliteit(sontwikkeling) voor woningcorporaties en (hun)onderhoudsafdelingen – bedrijven op strategisch, taktisch en operationeel niveau.

 

KOVRA 1.0

ICT is belangrijk voor een optimale bedrijfsvoering op het gebied van vastgoed en onderhoud en kan bijdragen aan besparing op bedrijfskosten.

KOVON ontwikkelt mede daarom samen met ICT’ers en vastgoed/onderhoudsdeskundigen uit de corporatiewereld de KOVON VastgoedonderhoudsReferentieArchitectuur (KOVRA).

KOVRA 1.0 biedt ten behoeve van vastgoed(onderhoud) uniforme terminologie, eenduidige definities en modellen voor processen en gegevens. KOVRA draagt bij aan kostenreductie, het genereren van sturingsinformatie, vergelijking en optimalisatie van bedrijfsvoering met betrekking tot vastgoed(onderhoud) en leren van elkaar d.m.v. best practices. Wilt u meer weten en meedenken? Meldt u aan voor het KOVON Themacongres 2013 via www.kovon.nl/congres2013

 

Samenwerking

KOVRA bouwt voort op CORA en VERA en houdt rekening met BIM en S@les in de Bouw.

KOVON wil bijdragen aan het leggen van verbindingen tussen ICT’ers en vastgoed/onderhoudsdeskundigen uit de corporatiewereld. Daarom is KOVON aanwezig  op het Corporatieplein 2013.

We gaan daar graag met u in gesprek over KOVRA 1.0. Interesse? Bezoek ons op het Corporatieplein en meld u aan via www.corporatieplein.nl

 

KOVON helpt u de kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld met adviezen en het kwaliteitsprogramma MQM.

Lees meer over wat KOVON voor u kan betekenen!