Mijn KOVON KOVON Communities

KOVON Themacongres 2012

Corporaties en Onderhoudsbedrijven: Op weg naar het einde of nieuwe perspectieven?

Woningcorporaties en de Onderhoudsbranche bevinden zich in toenemende mate in zwaar weer. De Tweede Kamer heeft besloten over te gaan tot een Parlementaire Enquete Woningcorporaties.

Halen de woningcorporaties 2020?

Onderhoud is een aanzienlijke kostenpost op de begroting. Is bezuinigen op Onderhoud de enige optie?

Is outsourcen van het Onderhoud de remedie?

Of is optimalisatie van de bedrijfsvoering van corporatie en Onderhoudsafdeling de aangewezen weg?

Deze en andere vragen komen op en houden velen bezig. Antwoorden daarop behoeven goede doordenking en afweging. Besluitvorming wint aan kracht door argumenten, feiten, “zuivere” cijfers en vergelijking met andere organisaties.

Tijdens het KOVON Themacongres krijgen deze onderwerpen aandacht. Interessante invalshoeken en nieuwe zienswijzen worden ingebracht en met u gedeeld. Dat biedt stof voor discussie! Daarnaast is er ook voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Wij nodigen u van harte uit dit congres bij te wonen op 11 OKTOBER 2012

 

 

Het KOVON Themacongres is bedoeld voor u!
De laatste jaren is het KOVON Themacongres uitgegroeid tot een levendige discussie- en ontmoetingsplaats voor directeuren- bestuurders, directeuren en managers Vastgoed, directeuren en managers van Onderhoudsafdelingen en – bedrijven en (andere) professionals uit de corporatie- en onderhoudswereld.

Ook dit jaar zal het programma u zeker aanspreken en een andere kijk geven! Een congres dat u niet mag missen!

Het programma luidt als volgt:

12.30 uur. Ontvangst met een broodje en registratie van de congresbezoekers.

12.45 – 13.00 uur. Woord van welkom.

13.00 – 13.30 uur. Plenair: Een slimme corporatie besteedt al het Onderhoud uit!?

Jan Boeve, directeur van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties sprak woorden van deze strekking in een interview bij zijn aantreden als directeur van Aedes en zal deze nu “in het hol van de leeuw” opnieuw inbrengen.

13.30 – 14.30 uur. Workshops:

Parallelsessie 1

Thema: Design, Built and Maintenance: Voorbode van outsourcen van Onderhoud of kans voor Onderhoudsbedrijven van Woningcorporaties?

Ad Straub van OTB, verbonden aan de TU Delft zal het ontstaan, de ontwikkeling, de toepassing van en ervaringen met dit model belichten.

Jaap Groeneveld Manager Vastgoedservice van Woonstede zal ingaan op de vraag of Design Built and Maintenance een bedreiging vormt voor “eigen” Onderhoudsafdelingen en – bedrijven van woningcorporaties of juist kansen biedt .

Parallelsessie 2

Thema: Duurzaamheid in relatie tot de bedrijfsvoering van Woningcorporaties en Onderhoudsafdelingen en – bedrijven.

Jos Schouten Manager van het Kenniscentrum van ABOMA zal praktische mogelijkheden voor invulling van het begrip duurzaamheid in het kader van de bedrijfsvoering met u verkennen.

14.30 – 15.00 uur. Plenair: Woningcorporaties in zwaar weer. Zijn er over 10 jaar nog Woningcorporaties en Onderhoudsafdelingen en -bedrijven van Woningcorporaties?

Arnoud Vlak directeur IPD Nederland en Lector Hogeschool Rotterdam staat garant voor prikkelende stellingen en een boeiend betoog.

15.00 – 15.15 uur. Pauze

15.15 – 16.15 uur. Workshops:

Parallelsessie 3

Thema: Optimalisatie van de bedrijfsvoering: Lean voor Woningcorporaties en Onderhoudsafdelingen als hulpmiddel en opstapje naar MQM certificering?!

Kevin van Laar van Vastgoedservice/Woonstede belicht praktijkervaringen met Lean.

Wouter Halman Adviseur KOVON legt de relatie met MQM voor Woningcorporaties, voor Onderhoudsafdelingen en voor comakers en gaat in op de bijdragen die MQM kan leveren aan optimalisatie van de bedrijfsvoering en samenwerking in de keten.

Parallelsessie 4

Thema: Een slimme corporatie baseert zijn keuzes met betrekking tot positionering van Onderhoud en het al dan niet zelf uitvoeren daarvan niet op emoties maar op argumenten, feiten en “zuivere”cijfers. Een slim Onderhoudsbedrijf heeft inzicht in zijn concurrentiepositie, weet wat de opdrachtgevers en de klanten willen en optimaliseert zijn bedrijfsvoering.

Aan de hand van door KOVON ontwikkelde methodieken worden handreikingen gedaan om te komen tot gefundeerde keuzes en optimale bedrijfsvoering met betrekking tot Onderhoud . De klant, dat wil zeggen de huurder, wil immers gewoon Onderhoud dat goed wordt uitgevoerd of wil hij goed Onderhoud?

16.15 – 16.45. Plenair: Kosten omlaag en Klanttevredenheid omhoog?!

NCCW laat zien op welke wijze ICT een goede bijdrage kan leveren aan optimalisatie van de bedrijfsvoering van corporatie en Onderhoudsafdeling.

16.45 – 17.30. Forumdiscussie met de inleiders o.l.v. Wouter Neerings (TNO Management Consultants)

17.30 – 18.30 uur. Buffet, ruimte voor collegiale contacten en een afsluiting die u niet mag missen.

Wanneer, waar en hoe laat?

Het KOVON Themacongres vindt plaats op 11 oktober 2012 in het Congrescentrum van De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, langs de A 1 nabij Apeldoorn. Het congres begint om 12.30 uur met gelegenheid voor het nuttigen van een broodje en wordt om 17.30 uur afgesloten met een buffet. De bereikbaarheid is daarmee optimaal. U kunt na de files komen en vertrekken!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.kovon.nl/Congres2012. Dit kan tot en met 4 oktober. Inschrijvingen voor workshops worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Meldt u snel aan. Ervaring leert dat tijdig aanmelden teleurstelling voorkomt.

Aan dit congres zijn kosten verbonden. Deze treft u hieronder aan. Als u met meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie inschrijft gelden kortingen. Voor KOVON- leden gelden gereduceerde tarieven.

 

leden niet leden
1e deelnemer € 295,- € 395,-
2e deelnemer uit dezelfde organisatie € 150,- € 195,-
3e deelnemer uit dezelfde organisatie Gratis Gratis

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De wijze van betaling treft u aan op het aanmeldformulier op de website. Annulering is niet mogelijk. Restitutie van betaalde deelnemerbijdragen vindt niet plaats.

Wij hopen u op 11 oktober in Apeldoorn te mogen begroeten!

 

1 Comment