Mijn KOVON KOVON Communities

Meedenken met de voorbereiding van het KOVON beleidsplan 2014-2018?

KOVON heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot het kenniscentrum voor Onderhoud en onderhoudsvraagstukken van woningcorporaties, Onderhoudsafdelingen en – bedrijven en comakers op strategisch tactisch en operationeel niveau en partner in kwaliteit(sontwikkeling).

Dit gaat gepaard met goede contacten met Aedes, KWH, VTW, Woonbond en andere organisaties en ook met de samenwerkingspartners. Verder is er een groei waar te nemen van het aantal organisaties uit de doelgroepen dat lid is van KOVON en de voordelen van het lidmaatschap van KOVON benut en ervaart en van het aantal organisaties uit de doelgroepen dat geen lid is van KOVON, maar dat wel producten en diensten van KOVON afneemt en KOVON bijeenkomsten bezoekt.

Deze lijnen zullen zich naar verwachting voort (kunnen) zetten. Toch lijkt het KOVON een goede zaak de toekomst op basis van argumenten en ervaringen niet alleen met vertrouwen tegemoet te zien, maar ook te (blijven) anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, de wensen van de leden en van de doelgroepen en het beleid, de producten en diensten daarop af te (blijven) stemmen.

Daarom wil KOVON op het KOVON Themacongres van (naar verwachting) oktober 2013, dat voor een belangrijk deel in het teken zal staan van het tweede lustrum, ook de hoofdlijnen van een Beleidsplan voor de periode 2014-2018 presenteren.

KOVON kiest er voor de voorbereiding van dit Beleidsplan breed op te zetten en tijdig te starten. Zo is het de bedoeling in september 2012 te starten en KOVON leden, samenwerkingspartners en stakeholders hierbij te betrekken. Op basis daarvan zal het Beleidsplan mede gevoed gaan worden door gesprekken met en inbreng van stakeholders, samenwerkingspartners en KOVON leden.

Een uitgelezen mogelijkheid voor KOVON leden om de lijnen voor de toekomst samen mede uit te zetten door te participeren in de Voorbereidingsgroep KOVON Beleidsplan 2014 – 2018.

Deze oproep is dan ook speciaal bedoeld voor KOVON leden.

Heb je interesse om in de periode van september 2012 tot en met september 2013 mee te denken met en mee te werken aan de voorbereiding van het KOVON Beleidsplan 2014 – 2018 meld je dan voor 1 september a.s. aan via info@kovon.nl onder opgave van naam, functie, organisatie, mailadres, rechtsreeks telefoonnummer en gsmnummer onder vermelding van Voorbereidingsgroep KOVON Beleidsplan 2014 – 2018.