Mijn KOVON KOVON Communities

MQM ADDENDUM: Voor corporaties en onderhoudsbedrijven die meer willen!

KOVON heeft samen met deskundigen uit de corporatie- en onderhoudswereld MQM ADDENDUM ontwikkeld. Dit is een nieuwe loot aan de MQM boom, die verder bestaat uit MQM voor Opdrachtgevers (Woningcorporaties en andere vastgoedeigenenaren, MQM Onderhoud Service Bedrijf (Voor interne en externe onderhoudsbedrijven van woningcorporaties) en MQM UDO (voor comakers).

Door de organisatie te laten auditeren op onderdelen uit MQM ADDENDUM kan de deelnemer gericht werken aanverdere groei van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en van de dienstverlening.

De audits kunnen zich richten op Innovatie, Ketenmanagement en -samenwerking, Faalkosten, Geautomatiseerd voorraadbeheer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Voor KOVON leden is de MQM Addendum Auditlijst te raadplegen en desgewenst te downloaden in de bibliotheek.

Interesse? Neem contact op met KOVON via info@kovon.nl of bel 0623130004.