Mijn KOVON KOVON Communities

MQM Certificering is voor Eigen Haard de inspanningen waard!

De voorbereidingen

Over een uur begint de feestelijke bijeenkomst waarop het MQM certificaat wordt uitgereikt. Het is dan ook niet stil aan “De Overkant”.…….  Integendeel. Er wordt hard gewerkt. Statafels worden binnen gebracht en opgezet. Heaters maken de grote voormalige fabriekshal, onderdeel van een complex dat door Eigen Haard is aangekocht,  behaaglijk warm. Mensen overleggen met elkaar. Moet de bedrijfswagen van Eigen Haard zo staan of juist anders?  Waar zetten we de banners van Eigen Haard en van MQM neer? Het resultaat mag er zijn.

De banners van Eigen Haard en MQM

De banners van Eigen Haard en MQM

De zaal is gereed en het begint al aardig vol te lopen. Veel rode bedrijfsauto’s van Eigen Haard staan inmiddels op de parkeerplaats. Het kenmerkende rood van Eigen Haard zien we ook terug in de kleding van de vaklieden. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Velen werken al lang bij de corporatie en kennen elkaar door en door. Serieuze gesprekken worden gevoerd, afgewisseld met kwinkslagen en Amsterdamse humor.

Welkom

“Welkom aan “De Overkant”. Welkom bij Eigen Haard. Vandaag is een mooie dag. Eigen Haard krijgt vandaag het MQM certificaat.” Zo begon directeur Peter Hildering van Eigen Haard zijn toespraak. “Het behalen van het certificaat is niet vanzelf gegaan. Twee jaar geleden is het proces om te komen tot het behalen van het MQM certificaat gestart. We hebben met zijn allen hard gewerkt om MQM te behalen. Procedures en processen aangepast en beschreven, de inkoop onder de loep genomen, zijn gegroeid in effectiviteit, efficiency,kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dit komt onze klanten, de complexen, onze omgeving en Eigen Haard ten goede. Het MQM certificaat is ook een bevestiging van onze keuze om een belangrijk deel van het onderhoud zelf uit te voeren. Ik ben er trots op dat we het MQM certificaat behaald hebben en ik ben trots op de Onderhoudsdienst. Maar het MQM certificaat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Want aan de top komen is een, aan de top blijven is een hele opgave. We gaan niet tevreden achterover leunen. We blijven verbeteren en ontwikkelen. We worden steeds groter. En regionaler. De fusie met Woongroep Holland is een eerste stap. Samen bouwen we met behulp van MQM verder aan ons vakmanschap, aan onze dienstverlening en aan ons werkplezier”.

Het MQM certificaat

Anton Huiskamp, directeur van KOVON, ging in zijn toespraak onder andere in op de betekenis van het op het INK model gebaseerde MQM certificaat. MQM nodigt onderhoudsbedrijven uit om op een gestructureerde manier aan kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling te werken. MQM draagt ook daadwerkelijk bij aan kwaliteitsontwikkeling van onderhoudsbedrijven onder andere door optimalisatie van primaire en secundaire processen. MQM leidt tot tevreden opdrachtgever(s), lagere faalkosten, tevreden klanten (huurders), gemotiveerde medewerkers en het realiseren van doelstellingen. Interne en externe audits bewaken de doorontwikkeling van kwaliteit. Uiteindelijk resulteert een excellente (onderhouds)organisatie.

Duidelijke verbindingen zag Anton Huiskamp ook tussen de grondslagen, opzet en doelstellingen van MQM en het Ondernemingsplan van Eigen Haard , getiteld “Ambitie in actie”. Eigen Haard op weg naar 2015. In ambitie 6, Excellente organisatie lezen we “dat het de ambitie van Eigen Haard is om een excellente organisatie te worden. Om onze ambities te realiseren moeten we onze interne organisatie doorontwikkelen en verbeteren en slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen. We gaan primaire processen efficiënter organiseren en standaardiseren. Als acties worden onder andere genoemd: — We richten onze organisatie efficiënter en flexibeler in door de processen te optimaliseren; — We scholen onze medewerkers in lijn met de geoptimaliseerde processen; — we voeren audits en reviews op de processen uit; — We meten onze prestaties en vergelijken die met collega’s”.

Ook vanuit dit perspectief was het dus een logische stap dat Eigen Haard het MQM certificaat wilde halen en nu dus ook heeft behaald. Daarmee trad Eigen Haard in de voetsporen van een andere Amsterdamse corporatie, n.l. De Key en was een wens van Peter Hildering en Bart de Jong van eigen Haard in vervulling gegaan. Op de terugreis van de uitreiking van het MQM certificaat aan De Key, eind 2007, waar beiden op uitnodiging van KOVON bij aanwezig waren, hadden beide heren elkaar aangekeken en tegen elkaar gezegd: “Dat willen wij ook”.

Ook wat betreft het meten van prestaties en vergelijken met collega’s zoals genoemd in het Ondernemingsplan van Eigen Haard biedt KOVON Eigen Haard de mogelijkheid op haar wenken bediend te worden: De Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven vergelijkt de prestaties van onderhoudsbedrijven. De uitkomsten geven een duidelijk beeld van de klanttevredenheid, kwaliteit, effectiviteit, efficiency en prijs- kwaliteitverhouding bij de eigen onderhoudsdienst en vergelijkbare bedrijven. De Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven vergelijkt de kosten van onderhoud en verbetering vanuit het perspectief van de vastgoedeigenaar. De uitkomsten hiervan geven inzicht in het uitgavenniveau voor onderhoud en verbetering van de eigen organisatie en van vergelijkbare organisaties. Voor veel corporaties en onderhoudsbedrijven zijn dit actuele onderwerpen.

Vervolgens complimenteerde de directeur van KOVON de vaklieden, andere medewerkers en leiding van de Onderhoudsdienst, alsmede management en directie van Eigen Haard met het behalen van het MQM certificaat en overhandigde hij het MQM certificaat aan een trotse directeur Peter Hildering.

Drie heren: Trots op het MQM certificaat!

Drie heren: Trots op het MQM certificaat!

Een nieuwe uitdaging dient zich al weer aan voor de Onderhoudsdienst om ook na de integratie van Woongroep Holland te slagen voor de in april 2011 geplande MQM audit!

Een bedrijfswagen van Eigen Haard met de felbegeerde MQM sticker.

Een bedrijfswagen van Eigen Haard met de felbegeerde MQM sticker.