Mijn KOVON KOVON Communities

VOC MQM gecertificeerd!

Vastgoed Onderhoud Centrale BV, kortweg VOC, draagt zorg voor het niet-planmatig onderhoud van woningen van Portaal in Utrecht, Maarssen, Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Soest/Soesterberg.

Een opgewekte Frits Cambier van Nooten ontvangt me en vertelt enthousiast over het MQM-label dat VOC enige tijd geleden heeft behaald. De bedrijfseconoom, die van buiten de sector ongeveer 4,5 jaar geleden in dienst trad bij VOC en inmiddels is benoemd als directeur, kreeg het behalen van het MQM-label mee als een onderdeel van zijn takenpakket van zijn manager, Wil Westerbeek, één van de founding fathers van KOVON en MQM en algemeen directeur van VOC.

Frits heeft het proces met overtuiging opgepakt. Hij kende MQM daarvoor niet, maar raakte er al snel van overtuigd dat MQM een prima label is. Het label spreekt hem erg aan omdat het praktisch is en een levend geheel is met een duidelijke PDCA-cyclus. Hij heeft aan den lijve in positieve zin ervaren dat MQM de hele bedrijfsvoering ten goede komt inclusief gedragsaspecten. Naast de jaarlijkse beoordeling en toetsing door de accountant is de jaarlijkse meting in het kader van MQM het andere belangrijke meetpunt met betrekking tot de prestaties en bedrijfsvoering van de VOC-organisatie. Frits is verder van mening dat voor onderhoudsbedrijven MQM een beter certificaat is dan ISO omdat het vooral een praktische invulling geeft en dat past beter in de wereld van het dagelijks onderhoud en bij de mensen die daarin werken.

Overhandiging van het MQM-certificaat aan algemeen directeur Wil Westerbeek

MQM is een belangrijk hulpmiddel gebleken voor een goede bedrijfsvoering binnen VOC. Veel was er al, maar MQM heeft er structuur in gebracht en toegevoegde waarde aan gegeven. Dit zit hem in het steviger vastleggen en evalueren en het handen en voeten geven aan verbeterprocessen. Mede door het MQM-label is de snelle groei van VOC goed verlopen. VOC had vestigingen in Utrecht en Nijmegen. Sinds kort is daar Amersfoort bijgekomen. Op elke vestiging zit een vestigingsmanager die leiding geeft aan een ploeg uitvoerders, planners en vaklieden en indirect aan de co-makers van de vestiging.

Een belangrijk aspect is vanaf het begin te werken aan draagvlak binnen de organisatie en aan een goede communicatie met alle betrokkenen. VOC heeft daarom een MQM-werkgroep ingesteld met vestigingsmanagers en de kwaliteitsmedewerker onder leiding van Frits. Niet iedereen was meteen enthousiast voor MQM. De vestigingsmanagers, die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces, vonden het eerst veel papierwerk, of zelfs een papieren tijger. Nu zijn ook zij enthousiast en zien ze dat het helpt structureren en duidelijk meerwaarde heeft. Veel aandacht is er besteed aan de interne communicatie en het onder andere via Intranet toegankelijk maken van informatie. Omdat het een praktische aanpak kent en de medewerkers er op een goede manier bij betrekt spreekt MQM ook de vaklieden van VOC aan. Niet onbelangrijk is dat ook de opdrachtgevers van VOC, de directeuren van de regiobedrijven van Portaal, mede door de MQM-werkwijze onder de indruk zijn van de positieve effecten van MQM. Het proces heeft bij VOC een doorlooptijd gehad van ongeveer twee jaar, maar moet volgens Frits in ongeveer een jaar te doen zijn. Het is de tijd zeker waard. Hoeveel tijd het je als organisatie kost hangt ervan af. Je hebt het deels zelf in de hand. Frits vindt het belangrijk dat je je als organisatie focust. Je hoeft niet op elk hoofdstuk meteen de maximale score te halen. Maak keuzes. Om te beginnen is een score van 75% voldoende.

Je kunt het in de loop der tijd als je daar als organisatie voor kiest wel uitbouwen naar b.v. 85%.VOC vindt de jaarlijkse metingen ook belangrijk, onder andere om scherp te blijven en te blijven werken aan ontwikkeling van de organisatie.

De MQM-sticker wordt op de bedrijfswagen van VOC bevestigd

Omdat VOC trots is op het MQM-certificaat hangt het pontificaal bij de ingang van de vestiging Utrecht. Dit trekt in positieve de zin vaak de aandacht. Ook zijn alle bedrijfswagens voorzien van het label met de blauwe stip. Dat komt de herkenbaarheid ten goede.

Is er dan niets meer te verbeteren? Toch wel! VOC heeft zijn onderaannemers zich nog niet laten certificeren. Iets om over na te denken en dan wel te gaan doen!

Frits wil tot slot elke collega van onderhoudsbedrijven het behalen van het MQM-label aanraden. Ook voor de minder grote organisaties vindt Frits het MQM-label toegevoegde waarde hebben. Het is een goede managementtool die je ondersteunt.